Power Save Mac - produktinformasjon

Strøm koster penger, noen år mer enn andre. Faronics Power Save vil gi umiddelbare besparelser og en grønnere profil. Produktet er en intelligent strømstyringsløsning som eliminerer bortkastet energi ved at maskiner blir stående på om natten.

Det finnes mange beregningsmodeller når det gjelder en PCs strømforbruk. Bærbare og stasjonære maskiner har selvsagt også ulikt forbruk. Så kommer spørsmålet om hva slags skjerm som benyttes og dennes strømforbruk, på som i hvilemodus. Men uansett hvordan man regner, hva som er sikkert er at mange bekker små gjør en stor Å.

Eksempel på forbruk vs besparelser

 • En PC som brukes 24 timer i døgnet bruker strøm for ca 750-800 kroner pr.år.
 • En PC som brukes 8 timer og tilbringer 16 timer i hvilemodus pr. døgn forbruker strøm for ca 450-500 kroner pr.år.
  • Utgangspunktet er at den trekker 120 Watt i bruk, 30 Watt i hvilemodus
  • Nyere PC-er bruker noe mindre enn dette.
 • I eksemplet har over vi tatt utgangspunkt i at strømprisen er ca 75 øre pr kWh (kraft + nettleie + avgifter).
 • Snittpris per kWh i 4 Kvartal 2013 var i følge SSB89,3 øre inkl. nettleie og avgifter.
 • Man kan derfor slå fast at intelligent strømstyring gir tildels betydelige besparelser, reduksjon i strømforbruk og en grønnere hverdag.

Vennligst bemerk: eksempelet over gjelder kun PC, skjerm og tastatur. Skrivere og annet tilleggsutstyr kommer i tillegg.

Slik virker løsningen

Power Save kjører i bakgrunnen uten å forstyrre sluttbrukeren. Programmet er designet med innebygd intelligens og kan nøyaktig fastslå når datamaskiner er inaktive og klare til å bli slått av. Produktet analyserer Prosessor, disk, nettverk, tastatur, mus og programstatus/data før handling utføres. Dette sikrer at brukerne ikke blir avbrutt mens de jobber. Som en dobbel sikkerhetsmekanisme varsler Power Save brukerne før handlinger utføres, og lagrer automatisk åpne filer, dokumenter oa.

Det er lett å administrere energisparing med Faronics Core Console. Du kan enkelt planlegge funksjonsbruk samt finjustere konfigurasjonen. Ved å kunne opprette flere ulike policies kan du tilpasse sparefunksjoner ulike brukergrupper og miljø. Power Save Enterprise kommer også med en rapporteringsufnksjon som gjør det mulig å se faktisk besparelse fra dag til dag.

Last ned en 30 dagers evalueringskopi (Windows Enterprise)
Last ned en 30 dagers evalueringskopi (Mac)

Smart strømstyring er selve kjernetemaet med Power Save. For å forhindre at strømsparing påvirker sluttbrukerne analyserer programmet tastartur musebruk, prosessor, disk, og nettverksbruk i tillegg til applikasjonsstatus for å sikre at funksjonen kan aktiveres uten konsekvenser. I tillegg varsles brukerne slik at de kan lagre data/åpne dokumenter, filer osv.

Detaljert rapportering gir den ultimate synlighet mhp besparelser for IT-profesjonelle såvel som ledere. Før du setter i gang med implementasjon kan du kjøre Audit Mode og slik se forventede besparelser. Når tinger oppe og kjører kan du daglig strømsparing omregnet i kWh. Deretter kan du beregne besparelser basert på lokale energikostnader. Du kan også dele informasjonen med organisasjonen ved å sette opp et Power Save Dashboard, som brukerne kan nå med alle typer standard nettlesere.

Del besparelsene ved hjelp av det hendige Power Save Dashboard! Når du administrerer både PC og Mac-miljøer kan du gjøre rapportering selvbetjent ved hjelp av et Dashboard som er kompatibelt med stort sett samtlige nettlesere av nyere dato. Nå kan alle i organisasjonen se hva man sparer fra dag til dag!

Maksimal fleksibilitet er enkelt med Faronics Power Save! Vi vet det finnes alltid unntak fra regler og her vil du virkelig lære å sette pris på applikasjonen! Du definerer de unntak som passer for ditt miljø, enten du ønsker å begrense hvor lenge en bruker kan overstyre sine strøminnstillinger eller rett og slett tilpasse automatiske meldinger. Og når brukerne jobber med virksomhetskritiske prosjekter og spesifiserte programmer kan du automatisk deaktivere Power Save for å unngå forstyrrelser.

For full funksjonsliste last ned dette PDF dokumentet (innholdet er på engelsk).

Power Save for Mac kommer med følgende Mac OS systemkrav:

 • Mac OS X Panther 10.3
 • Tiger 10.4
 • Leopard 10.5  eller Snow Leopard 10.6.
 • Power Save Mac er en Universal appliokasjon (Intel og PPC kompatibel).
 • ARD integration krever Apple Remote Desktop 2.2 eller høyere.
 • Minimum 256 MB minne er anbefalt

Video 1

Video 2

Video 3

Faronics Power Save Web Dasboard øker verdien av Faronics Power Save ved å tilrettelegge forbrukes og besparelsesinformasjon til hele organisasjonen via et web grensesnitt. Strømsparingsinformasjon kan nå bli publisert raskt og enkelt via en Microsoft Internet Information (IIS)server.

Ved å gjøre denne statistikken lett tilgjengelig vil ledere oa ikke lenger trenger tilgang til IT-systemer for å generere rapporter. Alt man trenger er å gå til en webside med Chrome, Firefox eller Internet Explorer nettleser. Ved å gi automatiserte on-demand rapporteringstjenester sparer man både tid og penger, generering og mail forsendelse av rapporter er nå en saga blott!

Web Dashboard kommer med en serie med widgets som gir innblikk og innsikt i ulike sider av kraftforbruket. Informasjon som spare-trender, strømforbruk per time, topp energisparere og samlede besparelser kan nå sees på én og samme side (se over)! Dette gir brukerne det komplette bildet med henblikk på forbruk og besparelser og muliggjør visualisering av målsettinger. Hver widget kan klikkes på for å åpne en detaljert rapport som kan skrives ut eller eksporteres til Excel, tekst og andre formater.

Last ned Faronics Power Save Dashboard herfra.

Detaljerte instruksjoner om hvordan du installerer og bruker dashbordet kan du finne i dette dokumentet.