Strøm koster penger, noen år mer enn andre. Faronics Power Save vil gi umiddelbare besparelser og en grønnere profil. Produktet er en intelligent strømstyringsløsning som eliminerer bortkastet energi ved at maskiner blir stående på om natten.

Det finnes mange beregningsmodeller når det gjelder en PCs strømforbruk. Bærbare og stasjonære maskiner har selvsagt også ulikt forbruk. Så kommer spørsmålet om hva slags skjerm som benyttes og dennes strømforbruk, på som i hvilemodus. Men uansett hvordan man regner, hva som er sikkert er at mange bekker små gjør en stor Å.

Eksempel på forbruk vs besparelser

  • En PC som brukes 24 timer i døgnet bruker strøm for ca 750-800 kroner pr.år.
  • En PC som brukes 8 timer og tilbringer 16 timer i hvilemodus pr. døgn forbruker strøm for ca 450-500 kroner pr.år.
    • Utgangspunktet er at den trekker 120 Watt i bruk, 30 Watt i hvilemodus
    • Nyere PC-er bruker noe mindre enn dette.
  • I eksemplet har over vi tatt utgangspunkt i at strømprisen er ca 75 øre pr kWh (kraft + nettleie + avgifter).
  • Snittpris per kWh i 4 Kvartal 2013 var i følge SSB89,3 øre inkl. nettleie og avgifter.
  • Man kan derfor slå fast at intelligent strømstyring gir tildels betydelige besparelser, reduksjon i strømforbruk og en grønnere hverdag.

Vennligst bemerk: eksempelet over gjelder kun PC, skjerm og tastatur. Skrivere og annet tilleggsutstyr kommer i tillegg.

Slik virker løsningen

Power Save kjører i bakgrunnen uten å forstyrre sluttbrukeren. Programmet er designet med innebygd intelligens og kan nøyaktig fastslå når datamaskiner er inaktive og klare til å bli slått av. Produktet analyserer Prosessor, disk, nettverk, tastatur, mus og programstatus/data før handling utføres. Dette sikrer at brukerne ikke blir avbrutt mens de jobber. Som en dobbel sikkerhetsmekanisme varsler Power Save brukerne før handlinger utføres, og lagrer automatisk åpne filer, dokumenter oa.

Det er lett å administrere energisparing med Faronics Core Console. Du kan enkelt planlegge funksjonsbruk samt finjustere konfigurasjonen. Ved å kunne opprette flere ulike policies kan du tilpasse sparefunksjoner ulike brukergrupper og miljø. Power Save Enterprise kommer også med en rapporteringsufnksjon som gjør det mulig å se faktisk besparelse fra dag til dag.

Last ned en 30 dagers evalueringskopi (Windows Enterprise)
Last ned en 30 dagers evalueringskopi (Mac)