Web Services

IT Fabrikken leverer integrasjonsløsninger spesialtilpasset en kundes unike behov. Dette kan dreie seg om web baserte (plug-in) moduler, bruk av eksisterende API'er eller sågar en Web Service.

En Web Service kan utføre mange forskjellige typer oppdrag, et eksempel kan være en spørring etter data fra en konkret kilde, visning av data basert på en definert standard eller presentasjon av data i et gitt grensesnitt, f.eks. en kontoutskrift, eller kildetall, men det kan også være en applikasjon som kan åpne en garasjedør eller starte en kaffetrakter.

Skjønt i de siste to tilfellene kreves det så klart at den aktuelle tjenesten faktisk lar seg styre via et web grenesnitt og/eller over nett.

Vi jobber for tiden med et oppdrag i samarbeid med Regnskapsfabrikken som går ut på å sende brukerdata fra en kundes webapplikasjon og over til 24SevenOffice. Her benyttes SOAP og PHP basert kode sammen med MySQL database.

Metoden over et kun ett eksempel på hvordan vi kan synkronisere ulike typer data mellom kilder. Og på denne måten både bidra til å øke verdi og brukervennlighet i et sett med applikasjoner og grenesnitt samt sørge for at kildedata i begge tjenester er synkrone. For mer informasjon om hvordan vi kan bistå i forbindelse med web services, eller om du har en konkret utfordring,  ta kontakt med oss!