Prosjektledelse, eller konsulentbehov?

God prosjektledelse, deltakelse og/eller prosjektrådgivning kan være helt avgjørende for graden av suksess med et IT prosjekt. Vi har jobbet med alt fra mindre eller nasjonale, til store internasjonale prosjekter, som prosjektledere eller konsulenter/medarbeidere. Alltid med fokus på leveranse til rett tid og og rett kost!

Erfaring med teknologi/design, installasjon og hands-on tilnærmelser har gitt god bredde-innsikt i hvordan gode prosjekter skal eller bør drives. Men et godt prosjekt og god prosjektledelse krever langt mer enn bare kunnskap om metodologier, prosesser og standarder.

Team & ressurser

Fokus på de rent menneskelige ressursene er minst like, om ikke mer viktig. Evne til tilpasning, også i flerkulturelle prosjekter med virtuell tilnærming stiller store krav til en prosjektleder såvel som medarbeidere og konsulenter. Erfaring på disse områdene kan fort vise seg både kostnads - besparende såvel som viktig.

Stadig flere prosjekter skjer i en global eller multikulturell kontekst, med de utfordringer slikt fort kan bringe med seg. IT Fabrikken kan tilby deg de rette ressuersen, enten i form av prosjektmedarbeidere eller prosjektledelse.