Er gode råd dyre?

Vel, dét kan de iallfall fort bli! Og ikke alltid er dyre råd gode heller!

IT Fabrikken kan levere rimelige tjenester innen IT/IS rådgivning, for små, mellomstore eller store bedrifter. Våre folk har betydelig erfaring i rolle som systemansvarlige og IT fagpersoner, hvilket har tilført oss omfattende kunnskap om etablering, skalering eller oppgradering av IT tjenester, på Intranett, eller Ekstranett/Internett.

Det finnes mange gode tilnærminger, metoder og/eller metodologier, de har alle det til felles at dersom kommunikasjonen svikter, rapporteringen er tynn og oppfølginger likeså, tar det ikke lang tid for prosjektet får problemer med leveranser og tidsfrister.

Overnevnte er ikke et ukjent fenomen innen IT og IT prosjekter. I kjølvannet av slike problemer følger ofte utsettelser, forlengelser, behov for endringer, og derfor økte kostnader. Vi tar våre oppgaver med det største alvor, og jobber kontinuerlig for å kartlegge variabler før de inntreffer.

Kan våre råd spare tid og penger, er det ingenting som er bedre!