Faronics Power Save Web Dasboard øker verdien av Faronics Power Save ved å tilrettelegge forbrukes og besparelsesinformasjon til hele organisasjonen via et web grensesnitt. Strømsparingsinformasjon kan nå bli publisert raskt og enkelt via en Microsoft Internet Information (IIS)server.

Ved å gjøre denne statistikken lett tilgjengelig vil ledere oa ikke lenger trenger tilgang til IT-systemer for å generere rapporter. Alt man trenger er å gå til en webside med Chrome, Firefox eller Internet Explorer nettleser. Ved å gi automatiserte on-demand rapporteringstjenester sparer man både tid og penger, generering og mail forsendelse av rapporter er nå en saga blott!

Web Dashboard kommer med en serie med widgets som gir innblikk og innsikt i ulike sider av kraftforbruket. Informasjon som spare-trender, strømforbruk per time, topp energisparere og samlede besparelser kan nå sees på én og samme side (se over)! Dette gir brukerne det komplette bildet med henblikk på forbruk og besparelser og muliggjør visualisering av målsettinger. Hver widget kan klikkes på for å åpne en detaljert rapport som kan skrives ut eller eksporteres til Excel, tekst og andre formater.

Last ned Faronics Power Save Dashboard herfra.

Detaljerte instruksjoner om hvordan du installerer og bruker dashbordet kan du finne i dette dokumentet.