Power Save Enterprise - funksjoner

Smart strømstyring er selve kjernetemaet med Power Save. For å forhindre at strømsparing påvirker sluttbrukerne analyserer programmet tastartur musebruk, prosessor, disk, og nettverksbruk i tillegg til applikasjonsstatus for å sikre at funksjonen kan aktiveres uten konsekvenser. I tillegg varsles brukerne slik at de kan lagre data/åpne dokumenter, filer osv.

Detaljert rapportering gir den ultimate synlighet mhp besparelser for IT-profesjonelle såvel som ledere. Før du setter i gang med implementasjon kan du kjøre Audit Mode og slik se forventede besparelser. Når tinger oppe og kjører kan du daglig strømsparing omregnet i kWh. Deretter kan du beregne besparelser basert på lokale energikostnader. Du kan også dele informasjonen med organisasjonen ved å sette opp et Power Save Dashboard, som brukerne kan nå med alle typer standard nettlesere.

Maksimal fleksibilitet er enkelt med Power Save. Vi vet det finnes alltid unntak til enhver regel og det er på dette området Power Save virkelig kan vise seg fram! Du kan definere unntaksregler som passer ditt miljø, enten du ønsker å begrense hvor lenge en bruker kan overstyre sine strøminnstillinger, eller ved å tilpasse hvordan meldinger funksjonsmeldinger opptrer. Og når brukerne jobber med virksomhetskritiske prosjekter ved hjelp av spesifiserte programmer kan du automatisk deaktivere Power Save for å unngå enhver for for forstyrrelser eller meldinger.

Sentral styring er enkelt med den innebygde Faronics Core Console. Nå kan du planlegge aktivering og sparemodi for hele bedriften med ett museklikk. Du kan også justere innstillingene for å maksimere sparing ved å opprette flere flere policies rettet mot ulike eller varierende krav i organisasjonen. I tillegg kan du sette opp egne regler for helger og slik oppnå en enda grønnere tilnærming.

For full funksjonsliste last ned dette PDF dokumentet (innholdet er på engelsk).