Anti-virus install

Oppdatere Anti-virus med Deep Freeze

Anti-virus i Deep Freeze utgave